24 Temmuz 2010 Cumartesi

:: Uydudan Orman yangınlarının takibi ( MODIS, NASA, AQUA ,TERRA)


NASA'nın termal algılama amacı ile kullandığı uzaktan algılama uyduları bir amaca daha hizmet etmekte; "Orman yangınlarının saptanması".
NASA'nın, Terra ve Aqua uydularından gelen verilerini işleyen Maryland Üniversitesi, bu verileri web üzerinden paylaşmakta.
Bu verilerden faydalanarak, ilgili parlama (yangın) kaynağının şiddeti hakkında detaylı bilgiler elde edilebilmektedir.
Sistem profesyonel amaçlar ile kullanılabilir.
Yukarıdaki resim tıklanarak güncel durum görülebilir.

Kaynak: Maryland University

:: Firefox, aşırı CPU kullanımı ( Temmuz 2010)


Firefox 3.6.6 ve alt sürümünü kullanıyorsanız ve tarayıcının yavaşlığından şikayetçiyseniz muhtemelen tarayıcının eklentilerinden biri veya birkaçı buna neden oluyor olabilir. İlgili eklentinin doğru konfigüre edilmemesinden kaynaklı, aynı sorguları dönmesinden dolayı tarayıcıda kilitlenme ve yavaşlamalar meydana gelmektedir.
Buna bugünlerde en iyi örnek Skype. Skype programını kurduysanız ve firefox tarayıcısıda kullanıyorsanız, skype varsayılan olarak "skype toolbar"ı yüklemekte ve konfigüre edilmediğinde sistem kaynaklarını tüketmektedir.
İlgili eklentiyi kapatıp denemek için > Araçlar > Eklentiler yolu izlenerek eklenti etkisizleştirebilirsiniz.
Şayet çözüm olmaz ise sıra ile eklentileri kapatarak deneyebilirsiniz.
Sorun; flash player ve java gibi eklentilerden de olabileceği için bu programlarıda güncellemeniz çözüm oluşturabilir.

18 Temmuz 2010 Pazar

:: Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı...Şehirleşmenin getirdiği problemlerden birisi de; Hava kirliliği;
Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafında "Ulusal Hava Kalitesi İzleme İstasyonları" yapılandırılarak internet üzerinden sunulmaya başlandı.

İlgili web sitesi içerik olarak oldukça zengin,
Veriler dinamik ve dış ortama aktarılabilecek şekilde güncelleniyor.

Yandaki resimde Samsun İstasyonu görülmekte, İstasyon ile ilgili istediğiniz tarih aralığında durum raporu almak için tıklayınız...

Samsun İstasyonu genel hava kalitesi durumu.

:: Airties RT-205 Buffer Overflow ( Kilitlenme ), "Internal communication error." Exiting hatası


Bugünlerde, Airties RT-205 ADSL modemler ile ilgili çok sayıda problem gelmeye başladı. Hafta sonu sorun çıkartan bir RT-205 modemi inceleme şansım oldu.

İlgili Modem'in PPP (ADSL şebekesi ile kimlik doğrulama protokolü) aşamasına geçemediği ve "ADSL portuna" telefon hattını bağlandığımızda modem arayüzüne erişlemeyerek belirli bir süre/deneme sonrasında "Internal communication error. Exiting." hatası döndüğü gözlemlendi.

Modem yeniden başlatıldığında yine aynı rutine girmesi ve diğer modüllerin şebekeye bağlanmadığında düzgün bir şekilde çalışması yazılımsal bir sorunla örtüştüğüne işaret ediyordu (Sonuçta elektronik modüllerin büyük bir kısmı aynı set içerisinde çalışıyor...).

Sorun Hattın 8Mbps'ye yükseltildiğinde ortaya çıkması şu sonucu çıkarmama neden oldu;

"Hat üzerinde gelen hatalı paketler modem tarafından belleğe ulaşmadan drop edilemediğinde bellek taşması meydana geliyordu, Hat hızı düşükken bu süreç daha yavaş ve zaman aşımlı işlediğinden sadece performans kaybına neden oluyordu..."

Çözüm;

"http://www.airties.com/product-details.asp?pn=Air%206271&s=5&ci=15&dil=tr"
sitesine gidilerek siteden güncel firmware indirildi. (Dikkat! Telekom ve Standart gibi seçenekler farklılık gösteriyor...)

Cihaz fabrika ayarlarına dönüldü,
Firmware cihaza yazıldı,

Modem, ADSL şebesine bağlandığında kilitlenme sorunu ortadan kalktı ve belirgin bir performans artışı gözlemlendi. Ancak modem şebekeden ip aldığı biz modemden ip aldığımız halde bağlantının yine sağlanmadığı görüldü. Bununda cihaz üzerindeki bir routing sorunu (yada yeni firmware'de olan yeni bir ayarın varsayılana dönmemesi sorunu) olduğu düşünülerek cihaz üzerindeki yeni firmware'den fabrika ayarı yapıldı ve sorunsuz bir bağlantı gözlemlendi.

Sonuç olarak;

RT-205 kullanıyorsanız aşağıdaki sıra ile güncelleme yapabilirsiniz;

1) Cihazı ADSL şebekesinden (Telekom bağlantısından) ayırarak web arayüzünden Fabrika ayarlarına dönün,
2) Cihaza uygun indirdiğiniz Firmware'i yazın,
3) Cihazı, yeni ayarları ile tekrar Fabrika ayarlarına dönün,

Firmware update sırasında elektrik kesintisinden etkilenmemek için elinizde mevcut ise ilgili işlemi kesintisiz güç kaynağının arkasında gerçekleştirin.

11 Temmuz 2010 Pazar

:: UV Durumu. Temmuz 2010


Güneş'den Dünya yüzeyine ulaşan Morötesi (UV) ışın dozu temel olarak Ozon Tabakasına, mevsimlere yani Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşüne paralel olarak değişmektedir. Bunun yanında Güneş aktivitesi, Atmosferik koşullar, vb. etkilerde UV dozunu belirlemektedir.

Temel olarak UV ışınları;
UV-A: 320-400 nm (Nanometre)
UV-B: 280-320 nm
UV-C: 200-280 nm dalgaboyları aralığını kapsamaktadır ve dalgaboyu küçüldükçe Enerji miktarı artmaktadır (E=hf, f=c/λ)

UV, UV-B seviyesinde insan sağlığı açısından tehlikelidir ve Cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Ayrıca DNA hasarları da fauna ve florayı etkilemektedir.

UV-C, UV-B'den çok daha tehlikelidir, fakat UV-C ozon tabakası tarafından ciddi miktarda soğurulduğundan, tehlikenin dozunu bağıl olarak azaltmaktadır.

UV-A ise Ozon tabakası tarafından zayıf olarak soğurulduğundan büyük bir kısmı Dünya yüzeyine ulaşmaktadır.


Dünya'ya ulaşan UV (Morötesi) ışınımın %94'ü UV-A, %6'sı UV-B'dir.


Burada önemli parametre, Stratosferdeki Ozon miktarıdır.
Stratosferdeki Ozon miktarını etkileyen parametreler;

* CFC (Kloroflorokarbon) gazları
* Stratosfer Meteorolojisi, İklim değişiklikleri, N2O, Su(H2O) ve Metan (CH4) yoğunluğudur.

UV-B'nin toprak seviyesinde %1 civarında artması DNA hasarını %2 oranında arttıracağı öngörülmektedir.

DateUV
index
ozone
column
10 Jul 201010.3 284.3 DU
11 Jul 201010.2 287.5 DU
12 Jul 20109.8 294.0 DU
13 Jul 20109.5 299.7 DU
14 Jul 20109.3 303.0 DU
15 Jul 20109.1 307.7 DU
16 Jul 20108.1 333.4 DU

Yukarıda Samsun için öngörülen UV-durumu (10-16 Temmuz 2010)

http://www.soda-is.com/img/carte_Ed_13_world.pdf adresindeki çalışmada, 1990-2004 tarihleri arasındaki UV durumu görülmektedir. Haritadanın özellikle ozon tabakasının durumuna göre şekillendiği anlaşılmaktadır.


Yukarıdaki resimde, Gerçek zamanlı (birleştirilmiş) Ozon haritası görülmektedir.


Yukarıdaki resimde, Gerçek zamanlı (birleştirilmiş) UV haritası görülmektedir. (Avrupa)
Eritemal UV-dozunun önümüzdeki ay içerisinde, Türkiye için 12 değerinin üzerine çıktığını gözlemleyeceğiz.


Yukarıdaki resimde, Gerçek zamanlı (birleştirilmiş) UV haritası görülmektedir. (Dünya)

Ek olarak eğer bronzlaşıyorsanız, DNA hasarının da orantılı olarak oluşacağını unutmayın! Bronzlaşma UV'ye karşı verilen bir tepkidir...

Kaynak: THEMIS/ESA